Фотовольтаїка — прямий електропровід від сонця.

Електрика від сонячного світла. Жоден інший спосіб вироблення енергії не є настільки чистим, безпечним та універсально відповідним для навколишнього середовища. Використання сонячного світла як природного джерела енергії не є новою ідеєю. В стародавні часи 2500 років тому греки проектували свої будинки таким чином, щоб використовувати сонячну енергію.

Протягом 50 років фотоелементи забезпечують енергію супутникам в космосі, а кишенькові калькулятори і годинники на сонячній енергії сьогодні є загальнопоширеними приладами. З давніх-давен сонячна енергія є найважливішим джерелом енергії для людської раси. За оцінками експертів зростаючі глобальні потреби в енергії виснажать традиційні енергетичні ресурси такі як нафта, газ та вугілля до кінця цього століття.

Фотовольтаїка — це пряме перетворення сонячного світла в електрику з допомогою фізичної реакції. Такий електрифікований процес здійснюється фотоелементами, які зазвичай об'єднані в системи, що утворюють електричні модулі. Майже 95% фотоелементів виготовлені з напівпровідникового кремнію, який є другим найбільш поширеним хімічним елементом в земній корі, і доступний в надзвичайно великій кількості. Фотоелемент складається з двох шарів: негативно та позитивно легованого шару. Коли сонячне світло нагріває фотоелемент, це спричиняє фізичну реакцію, яка породжує постійний струм. Оскільки більшість електричних приладів і енергосистема працюють на змінному струмі, постійний струм потрібно перетворити в змінний з правильною напругою. Цей процес виконує інвертор. Таким чином щойно створена сонячна енергія може відразу використовуватись у вашій домівці, зберігатись в акумулювальних батареях чи подаватись в комунальну енергосистему.

Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована за “зеленим” тарифом за прямими договорами зі споживачами. “Зелений” тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії. При цьому споживачу енергії органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, видається документ встановленої форми, що підтверджує закупівлю енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, та визначається порядок використання зазначеного документа.

“Зелений” тариф затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України на електричну енергію, вироблену суб’єктами господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії — вироблену лише малими гідроелектростанціями). Величина “зеленого” тарифу встановлюється щорічно для кожного суб'єкта господарювання на рівні подвоєного середньозваженого тарифу на електричну енергію, яка закуповується в енергогенеруючих компаній, що працюють на оптовому ринку електричної енергії України за ціновими заявками, за рік, що передує року встановлення тарифу. Такий порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел застосовується для кожного суб’єкта господарювання протягом 10 років з дати його встановлення.

Отже, якщо у людини на будинку знаходяться сонячні панелі загальною потужністю не більше 10кВт і якщо ці панелі протягом місяця виробляють електрики більше ніж людина споживає, то її можна продавати. Якщо батареї заряджені - система перемикається на мережевий режим роботи і ви починаєте заробляти, продаючи власну електроенергію в мережу за “зеленим тарифом”. В разі відключення загальної електромережі система автоматично перемикається в режим резервного споживання: фотоелектричні панелі заряджають акумуляторні батареї, які в свою чергу живлять вашу приватну мережу.

Приведемо таблицю з розрахунками щомісячної генерації, споживання і сальдо перетікань електроенергії, а також перерахування грошей за “зеленим” тарифом і заощаджені гроші за відсутність власного споживання.

 

Статистичні показники системи

 Показники вироблення системи (6,24 кВт сонячних батарей) і виручений прибуток протягом року:

де:

Ed — середня величина, що генерується даною системою протягом дня (кВт/год);

Em — середня величина, що генерується даною системою протягом місяця (кВт/год);

Hd — величина сонячної іррадіації на квадратний метр, яка отримана сонячними модулями протягом дня (кВт/год/м2);

Hm — величина сонячної іррадіації на квадратний метр, яка отримана сонячними модулями протягом місяця (кВт/год/м2);

Pm — прибуток отриманий від продажу електричної енергії за “зеленим” тарифом без врахування власного споживання електричної енергії.

 

 

Постанова НКРЕ № 28 про тариф для приватних домогосподарств:

 

  • з 01 січня 2015 року до 31 грудня 2019 року — 350,41 коп/кВт/год (без ПДВ);

  • з 01 січня 2020 року до 31 грудня 2024 року — 311,47 коп/кВт/год (без ПДВ);

  • 3 01 січня 2025 року до 31 грудня 2029 року — 272,54 коп/кВт/год (без ПДВ).

 

Сонячні системи вдома роблять вас незалежними. Попрощайтесь з проблемами з електроенергією. Незалежна від комунальної енергосистеми фотоелектрична система забезпечує вас енергією завжди, коли вам потрібно, і в цей самий час є екологічно безпечною для навколишнього середовища.

Енергія Сонця дає нам шанс зберегти та поліпшити якість життя на Землі. Тож будьмо вдячні за дарунок з небес, який є альтернативою вугіллю, нафті та ядерній енергії для Європи та цілого світу.